The Books » Biggles Buries a Hatchet

Biggles Buries a Hatchet

Biggles Buries a Hatchet
Published8th September 1958 - Brockhampton Press [H/B]
Reprints Brockhampton Press
Knight Books
[view publishing history]
11 Images Online
 
  • Currently 1.42/5
Goodreads rating
78 %
(55 votes cast)

An important book in the Biggles' canon, in which there is reconciliation between Biggles and his perpetual enemy, Erich von Stalhein. Biggles and team rescue von Stalhein from imprisonment on Sakhalin Island.

goodreads summary

In de loop der jaren was Biggles zozeer gewend geraakt aan onvoorziene en spectaculaire gebeurtenissen dat nog maar weinig zaken hem met oprechte verbazing konden vervullen. Maar de bokkesprong die zijn lot deze keer maakte, deed de anders zo koelbloedige politiepiloot toch wel even de wenkbrauwen fronsen, want zelfs Biggles had in de verste verte niet kunnen vermoeden dat er nog eens ooit een beroep op zijn welwillendheid zou worde gedaan ten behoeve van zijn taaiste en verbitterdste vijand. En dat gebeurde inderdaad toen een zekere Fritz Lowenhardt hem op de hoogte kwam stellen van de netelige positie waarin zijn oom verkeerd en daar meteen een verzoek om hulp aan vast knoopte. Die oom heette Erich von Stalhein en zat als een ontluisterde majesteit gevangen in een strafkolonie ergens achter het IJzeren Gordijn. Wat precies Biggles' motieven waren om aan deze noodkreet gehoor te geven, is voor het ogenblik van ondergeschikt belang. Zijn besluit om zijn tegenstander een kans te geven, stond in ieder geval vast en dit betekent dat wij hem in dit boek kunnen volgen naar het strafeiland Sakhalin. Voor één keer vochten Biggles en von Stalhein aan dezelfde kant, maar het valt niet met zekerheid te voorspellen of door dit voorval de voorheen zo veelvuldig gehanteerd strijdbijl in de toekomst ook begraven zal blijven.

 
 
Privacy Policy | Terms & Conditions      
© James Stacey 2008 - 2019