The Books » Biggles Chinese Puzzle

Biggles Chinese Puzzle

Biggles Chinese Puzzle
Subtitle And other Biggles' adventures
Published1955 - Brockhampton Press [H/B]
Reprints Brockhampton Press
Children's Book Club
Knight Books
15 Images Online
  • Currently 1.85/5
Goodreads rating
68.6 %
(37 votes cast)
 .

There is currently not a synopsis for this book

goodreads summary

De man die op de gelukkige gedachte was gekomen Scotland Yard te verrijken met de speciale afdeling van de Luchtpolitie, moet een helder inzicht hebben gehad in de problemen die de twintigste-eeuwse misdaad met zich brengt Van de technische vooruitgang werd ook dankbaar en met succes gebruik gemaakt door hen die slechts op eigen voordeel uit waren en daarbij geen enkel gewetensbezwaar konden. De ontwikkeling van de luchtvaart opende ongekende perspectieven voor allerlei elementen die er het hoogste belang bij hadden om zo snel mogelijk buiten het bereik van de sterke arm te komen. Dat de leiding van de luchtpolitie word toevertrouwd aan James Bigglesworth, was, gezien zijn prestaties In het verleden, niet meer dan vanzelfsprekend. Dat zijn team verder bestond uit Algy Lacey, Bertie Lissie en Ginger Hebblethwaite, kon evenmin verbazing wekken Deze vier doorgewinterde piloten kenden elkaar al jaren en wisten precies wat ze aan elkaar hadden. Hoe doeltreffend hun samenwerking was, word al spoedig bewezen en dit veroorzaakte een onafgebroken stroom van verzoeken om hulp en opdrachten tot ingrijpen. Dit boek geeft verslag van acht gevallen waarin slechts de tussenkomst van de Luchtpolitie nog uitkomst kon bieden. Dat Biggles daarvoor naar de Grote Oceaan, Saigon en zelfs naar Nieuw-Guinea moest vliegen, was iets waar hij zijn hand nauwelijks voor omdraaide. Maar ook hij kon van te voren onmogelijk weten wat hem allemaal te wachten stond!

 
 
Privacy Policy | Terms & Conditions      
© James Stacey 2008 - 2024